راه روشن

راه روشن

بسم الله
خدایا هدایتم کن زیرا می دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است .
خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم زیرا می دانم ظلم چه گناه نابخشودنی است .
خدایا ارشادم کن که بی انصافی نکنم زیرا کسی که انصاف ندارد ، شرف ندارد .
خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم که بی احترامی به یک انسان همانا کیفر خدای بزرگ است.
خدایا مرا از بلای غرور وخودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم .
خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق وبرق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند .
خدایا من کوچکم ، ضعیفم ، ناچیزم ، پر کاهی در مقابل طوفانها هستم . به من دیده عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال ترا براستی بفهمم و بدرستی تسبیح کنم.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 

همراه شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی" با مذاکرات هسته ای وین میان ایران و 1+5 بهانه ای شد برای بررسی ارجحیت میان دو موضوع "دیپلماسی خارجی" و "اقتصاد مقاومتی" که بی تردید هر دو موضوع از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار می باشند اما در این مطلب، سعی شده است با توجه به چند سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری، بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به استنباط این موضوع بپردازیم که کدام یک از این دو مورد بر دیگری ارجحیت دارد، یا اینکه اصلا این دو مکمل یکدیگرند و یا هر نتیجه دیگری که ممکن است به ذهن مخاطب خطور کند.

 

الف)بیانات در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان (1)

در این بیانات مقام معظم رهبری ابتدا در رابطه با مذاکرات می فرمایند:

  "اوّلاً یک تذکّر مهم و لازمى را بدهم: هیچ‌کس نباید این مجموعه‌ى مذاکره‌کنندگان ما را با مجموعه‌ى شامل آمریکا - همان شش دولت، به‌اصطلاح پنج بعلاوه‌ى یک - سازش‌کار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهورى اسلامى ایران هستند، اینها بچّه‌هاى خودمان هستند، بچّه‌هاى انقلابند؛ یک مأموریّتى را دارند انجام میدهند. کار سختى هم هست [که‌] بر عهده‌ى اینها است؛ دارند با تلاش فراوان آن کارى را که بر عهده‌ى آنها است انجام میدهند. بنابراین نباید مأمورى را که مشغول یک کارى است و مسئول یک فرایندى است مورد تضعیف یا توهین یا بعضى از تعبیراتى که گاهى شنیده میشود - که اینها سازش‌کارند، و مانند اینها - قرار داد؛ نه، این حرفها نیست. این را هم توجّه داشته باشید، این مذاکره‌اى که امروز دارد انجام میگیرد با شش کشور - که آمریکا هم جزو این شش کشور است - فقط در مورد مسائل هسته‌اى است و لاغیر. بنده هم اوّلِ امسال در مشهد مقدّس در سخنرانى گفتم [که‌] مذاکره در موضوعات خاص اشکالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن‌الله ضررى نمیکنیم."

بنابراین همان طور که از متن سخنرانی بر می آید ،ایشان به حمایت از مذاکره کنندگان عرصه "دیپلماسی خارجی" می پردازند. اما دو نکته را نیز متذکر می شوند:

1.      مذاکرات فقط در مورد مسائل هسته ای است و لاغیر.

2.      اعتماد ندارم  و به مذاکرات خوشبین نیستم.

همچنین ایشان در ادامه می فرمایند:

"مطلب دیگر این است که ما براى مسائل اقتصادى کشور همه‌ى تلاشمان بایستى متمرکز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پیشرفتى، آن گشایشى ارزش دارد که متّکى باشد به قدرت درونى یک ملّت. یک ملّت اگر به قدرت خود، به توانایى‌هاى خود متّکى بود، دیگر از اخم یک کشور، از تحریم یک کشور متلاطم نمیشود؛ این را باید ما حل کنیم. همه‌ى حرف ما با مسئولین - چه مسئولین گذشته، چه مسئولین امروز - همین است که باید براى گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور، از جمله مشکلات اقتصادى، نگاه به درون باشد. ما در کشور ظرفیّتهاى زیادى داریم؛ از ظرفیّتهاى این ملّت که عبارت است از، هم امکانات انسانى، هم امکانات طبیعى، هم امکانات جغرافیایى و موقعیّت منطقه‌اى باید استفاده کرد. البتّه ما از تحرّک دیپلماسى هم حمایت میکنیم. وقتى میگوییم از درون بایستى کارها اصلاح بشود، معنایش این نیست که چشممان را ببندیم، تحرّک دیپلماسى نداشته باشیم، با دنیا کار نکنیم؛ چرا، تحرّک دیپلماسى، حضور دیپلماسى کار بسیار لازمى است - مسئولینى که این کارها را میکنند، بخشى از کارهایند - لکن تکیه بایست بر روى مسائل داخلى باشد. در عرصه‌ى دیپلماسى هم آن کشورى موفّق است که متّکى باشد به نیروى درون‌زا؛ آن دولتى میتواند در پشت میز مذاکره‌ى دیپلماسى حرف خودش را سبز بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکند که متّکى باشد به یک اقتدار درونى، توانایى‌هاى درونى؛ حساب میبرند از یک چنین دولتى."

که سخنان کاملا روشن است و اشاره به "نیروی درونی" کشور دارند.

                                                                                                


ب) بیانات در دیدار با مردم قم: (2)

ایشان در این سخنرانی نیز به موضوعی تکراری اما با لحنی صریح تر نسبت به گذشته اشاره می کنند و می فرمایند:

"در زمینهى علمى، در زمینهى اجتماعى، در زمینهى سازندگى، در زمینهى سیاست، در زمینههاى گوناگون، هر جا اعتماد کردیم [پیش رفتیم‌[. امروز هم همین است؛ بنده توصیّهام همیشه به مسئولین محترم این است که براى رفع مشکلات کشور به نیروى درونى این کشور توجّه کنند؛ چشم به بیرون نباید دوخت؛ البتّه مسائل بیرون را باید حل کرد، در این شکّى نیست؛ یک ملّت فعّال، یک دولت فعّال، [یک‌[ حکومت فعّال، در همهى زمینهها فعّال است؛ در مسائل بینالمللى، در مسائل منطقهاى، در مسائل دیپلماسى این فعّالیتها لازم است؛ منتها امید ما بایستى به پشتیبانى و کمک الهى و به نیروى داخلى ملّت و کشور باشد؛ این است که کشور را بیمه میکند."

همچنین در ادامه، در رابطه با توهمی که آمریکایی ها  برایشان بوجود آمده بود و نیز یکی از برکات مذاکرات این چنین اظهار نظر می کنند:

"اینکه خیال میکنند، میگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاید پاى میز مذاکره، نه، [اینطور نیست‌[. ما قبلاً هم اعلان کردیم، قبل از این حرفها هم ما گفتیم [که[ نظام جمهورى اسلامى دربارهى موضوعات خاصّى که مصلحت بداند، با این شیطان براى رفع شرّ او و براى حلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معناى این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابداً. یکى از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنى آمریکایىها و مسئولین دولت ایالات متّحدهى آمریکا با ایران و ایرانى، با اسلام و مسلمین آشکار شد، براى همه مدلّل شد، همه این را فهمیدند. میشنوید لحنهاى اینها را، حرفهاى اینها را؛ آنجایى که اقدام نمیکنند، میگویند نمیتوانیم - راست میگویند، نمیتوانند - و اگر میتوانستیم تاروپود صنعت هستهاى ایران را بکلّى از هم جدا کنیم، میکردیم، امّا نمیتوانیم."

 

ج) بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: (3)

در این سخنرانی هم برای سومین بار به موضوعی تکرار شده، در دوسخنرانی قبلی اشاره می شود و ایشان با لحنی صریح تر از گذشته و این بار دلسوزانه تر می فرمایند:

"امروز متأسّفانه انسان مشاهده میکند در برخى از فاصله‌ها و مقاطع حرفهایى زده میشود از سوى دشمنان؛ این براى مردم ما مایه‌ى عبرت است. در همین مذاکرات گوناگونى که در این روزها انجام میگیرد، ملّت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشند؛ اظهارنظرهاى بى‌ادبانه‌ى مسئولان آمریکایى را مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند، دشمن را بشناسند. بعضى‌ها میخواهند نظر مردم را از دشمنىِ دشمن منصرف کنند؛ نه، ببینید دشمنى را، ببینید دورویى را. مسئولین آمریکایى در جلسات خصوصى با مسئولین کشور ما یک‌جور حرف میزنند، بمجرّد اینکه از آنها جدا میشوند، در بیرون یک‌جور دیگر حرف میزنند. مردم ایران این دورویى دشمن و نیّات سوء و پلید دشمن ما را ببینند؛ ملّت توجّه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور اقتدار درونى خود را حفظ کند؛ این توصیه‌ى همیشه‌ى ما به مسئولین است. مشکلات کشور را تنها یک چیز حل میکند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیّتهاى درونى - که این ظرفیّتها هم بحمداللَّه بسیار است، بى‌شمار است - و استفاده‌ى از این ظرفیّتها به شکل حکیمانه. خوشبختانه مسئولین اقتصادى دولتى به این معنا توجّه کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند. راه برطرف کردن مشکلات اقتصادى کشور - حالا این بخش از مشکلات - نگاه به بیرون نیست، نگاه به برداشتن تحریم دشمن و مانند اینها نیست؛ خوشبختانه مسئولین اقتصادى کشور به این معنا توجّه کرده‌اند. راه آن این است که به درون نگاه کنند؛ ساخت درونى اقتصاد را تقویت کنند؛ این کار را بنا دارند بکنند و ان‌شاءاللَّه همین است که پیش خواهد رفت و در این توفیق پیدا خواهند کرد. به دشمن نمیشود چشم دوخت؛ از دشمن نمیشود انتظار داشت."

و در ادامه نیز، باز هم ظرفیت درونیِ کشور مورد توجه قرار می دهند:

"آنچه کشور را نجات میدهد، تکیه به نیروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمینه‌ى اقتصاد، هم در زمینه‌ى مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى، هم در زمینه‌ى مسائل فرهنگى. ان‌شاءاللَّه سیاستهاى اقتصاد مقاومتى هم در آینده‌ى نزدیکى ابلاغ خواهد شد."

 

 

د) بیانات در دیدار مردم آذربایجان: (4)

ایشان در این  دیدار در بخشی از بیانات، صحبت هایی را مطرح می کنند که آنها را عینا در بیانات گذشته خود تکرار کرده اند :

" من امسال روز اوّل سال ۹۲ در مشهد در جوار مرقد ثامنالحجج اعلام کردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسئولین و دولتمردان - دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان این دولت - فکر میکنند در قضیّهى هستهاى ما با آمریکایىها مذاکره کنیم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتیم خیلى خب، اصرار دارید شما، در این موضوعِ بالخصوص بروید مذاکره کنید؛ ولى در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من خوشبین نیستم؛ مخالفتى نمیکنم امّا خوشبین نیستم."

 

و همچنین در ادامه نیز برای بار چهارم در طی چند سخنرانی اخیر خود، راه علاج و برون رفت از این مشکلات را معرفی می کنند ولی این بار جزئی تر از گذشته و با وعده ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

"من به شما عرض بکنم کارى که وزارتخارجهى ما و مسئولین دولتى ما شروع کردند، ادامه پیدا خواهد کرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد. البتّه مسئولین تلاش خودشان را بکنند، کار خودشان را بکنند، امّا آمریکایىها با انقلاب اسلامى دشمنند، با جمهورى اسلامى دشمنند، با این پرچمى که شما مردم بلند کردید دشمنند و این دشمنى با این چیزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابلهى با این دشمنى هم فقط یکچیز است و آن، تکیهى به اقتدار ملّى و به توان داخلى ملّى و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونىِ کشور [است]. هرچه در این زمینه ما کار بکنیم، کم است.  آن روز هم گفتم  انشاءالله بزودى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى ابلاغ خواهد شد. علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانى داریم - نیروى انسانى ما در دنیا کمنظیر است، اگر نگوییم بىنظیر - [هم] ثروتهاى زیرزمینى؛ ثروتهاى ما فوقالعاده است. دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدرى که دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم."

 

حال با توجه به تاکیدات مکرر حضرت امام خامنه ای (مد ظله) بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو و همچنین ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز با در نظر گرفتن یکی از چندین وعده انتخاباتی رئیس دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه " ما باید به سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری عمل کنیم، نه اینکه فقط شعار دهیم." انتظار می رود که اقداماتی قابل توجه و عملی تر نسبت به گذشته، از قوای سه گانه شاهد باشیم و فقط به شعار دادن بسنده نکنیم و در صدد این باشیم که شعارهایمان را به مرحله عمل برسانیم.

                                       


                                                                                                  توضیح

به عنوان حسن ختام خوب است که از تاریخ اسلام بدانیم:

آن روز، کرانه فرات آبستن حادثه بود. دو سپاه مقابل هم به صف ایستاده بودند. اما جنگ هنوز شروع نشده بود. جنگ صفین. سپاه کوفه به فرماندهی امیر مومنان علیه‌السلام در نقطه برتری اردو زده بود و سپاه شام موقعیت فروتری داشت. ناگاه تیری صفیرکشان به میانه اردوگاه سپاه کوفه افتاد. از اردوگاه سپاه شام پرتاب شده بود و دست‌نوشته‌ای بر چوبه آن بود، با این مضمون: «مِن عبدالله‌الناصح... از بنده خیرخواه خدا... از روی خیرخواهی به شما خبر می‌دهم که معاویه قصد دارد مسیر فرات را به سوی اردوگاه شما تغییر دهد و شما را در خروش امواج آن غرق کند»! در میان شماری از سپاهیان امیر مومنان(ع) پچ‌پچ‌ها آغاز شد و خیلی زود به اعتراض رسید که باید از جای جنبید. بیم غرق در میان است! هشدار علی(ع) که این حیله معاویه و عمروعاص و برای تسخیر موقعیت برتر شماست، به جایی نرسید و امیر‌المومنین(ع) که آن روز، شیعیان پاکباخته‌ای به فراوانی امروز نداشت، چاره‌ای جز پذیرش پیشنهاد جماعت فریب‌خورده ندید، مخصوصا آن که در آن سوی، شماری از سپاهیان معاویه با دستور او تظاهر به حفاری می‌کردند و... در پی این طرح فریب، موقعیت برتر سپاه کوفه به تسخیر سپاه شام درآمد. این جابه‌جایی، دیری نپائید و سپاهیان امیر مومنان(ع) موقعیت از دست رفته را باز پس گرفتند و این همه در حالی بود که هنوز نوبت به پاره‌های قرآن بر‌سر نیزه نرسیده بود... ترفندهای دشمن که تمامی نداشت!...(5)

 

و به قول آیت الله علم الهدی: ما ناامید  نیستیم چون مملکت ما یک رهبر بیدار دارد ما نگران هستیم چرا‌که در 200 سال گذشته هر وقت مسئولان ما به غرب نزدیک شدند، دین در مخاطره قرار گرفته بود.(6)

پس اگر باز هم موقعیتمان را از دست دهیم به مدد رهبر حکیممان صحنه را پس خواهیم گرفت، چه بسا اینکه چندین بار در این زمینه خودمان را به جهانیان اثبات کرده ایم اما اینکه حضرت امام خامنه ای (مد ظله) در حالی که مذاکرات هسته ای در حال انجام است به بیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازند، شاید نشانه ای باشد برای من و شما، تا شاید بیش از پیش به اهمیت موضوع  پی ببریم.


+
در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است

 

پ ن1: عذر میخوام بابت این همه تاخیر، تحت تاثیر شوک ناشی از ورود، به عالم تأهل بودم.

پ ن2: فرض کنید از مسئله ای به صورت قطعی مطمئن هستین و می دانید که چه خواهد شد. اما اطرافیان به حرفتان ایمان واقعی نداشته باشند  آنگاه از شما اصرار ، از آنها ...

پ ن3: دکتر عارف رفیق نیمه راه شد و لب به سخن گشود. (7)

 

 

یا زهرا سلام الله علیها

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۲/۱۲/۰۱
ادب

نظرات  (۵)

ببین ازدواج می کنی
دعوتم که هیچ
شیرینی هم نخواستیم
تازه سوال می پرسی : ما رو یادتون میاد؟ :)
مَز اااا ح بود
مبارک باشه کنار هم موهاتون مث دندوناتون سپید شه
این متن هم خیلی طولانی بود
اون لینک 7 هم بازار گرمی واسه انتخابات مجلس

پاسخ:
سلام
ای بابا ما رو خجالت نده
اخه من در این فضای مجازی چجور کام شما شیرین کنم عزیز
ممنون از دعای زیباتون
یاعلی
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۴:۱۴ علیرضا بیگدلی
سلام
ممنون از دعوتتون....

پاسخ:
سلام
ممنون ک تشریف آوردین
یاعلی
سلام
خدا قوت...
ممنون
پاسخ:
سلام
ممنون ک اومدین
یاعلی
۱۵ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۳۷ خادم الحسین
سلام.
به روزیم.
منتظر نظرات شما...
اگر مایل به تبادل لینک هستید اعلام کنید...
یا علی مدد
من هر موقع میرم تو قدیما
میرسم به بعضی بلاگ ها
الان جواب سوال چطوری  شیرین کنید رو باید بدم بعد از 5 ماه !!!
نی دونم ولی یه راه حلی دوستان فنی ارائه میدادن خوب بود !
یه روزی مشکلات اینطوری هم تو فضای مجازی حل میشه
چه روزی بشه اون روز

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی